Så får du lån trots betalningsanmärkning

Nyheter

När man ansöker om ett lån – oavsett om det avser en mindre eller större summa pengar – ställer långivaren krav på dig som låntagare. Dessa krav skiljer sig mellan olika långivare, både gällande antalet krav och omfattningen av dessa. Medan vissa långivare kräver till exempel en fast och hög inkomst varje månad är detta inte lika viktigt hos andra långivare.

Ett krav som kan ställas på dig som låntagare är att du ska sakna betalningsanmärkningar. Detta för att det ger en indikation på att du inte skött dina tidigare betalningar. Du kan därmed anses vara en högre risk än någon som saknar en sådan anmärkning.

Att någon gång under sin livstid få ekonomiska problem är inget ovanligt och kan ha många olika anledningar. Det kan vara problem som uppstått efter en skilsmässa eller en dålig investering för att nämna några exempel. En del långivare har ett mer helhetsperspektiv på dig och din ekonomiska situation snarare än att de ställer krav på vissa specifika faktorer. Det kan till exempel handla om att de tittar mer på framtiden och din återbetalningsförmåga snarare än vad som skett bakåt i tiden.

Vad är en betalningsanmärkning?

En betalningsanmärkning kan liknas vid en notering hos de olika kreditupplysningsföretagens register om att man, som privatperson eller företagare, inte har betalat sina skulder inom rätt tid. Uppgifterna som samlas in om obetalda skulder kommer exempelvis från banker, kommuner och myndigheter. Denna notering används av i detta fall långivare för att se om man skött sina betalningar tidigare.

En betalningsanmärkning kan innebära att man får svårt att teckna olika slags abonnemang, skriva kontrakt på en hyresrätt och liknande. Generellt finns en betalningsanmärkning kvar i tre år för en fysisk person och fem år för juridiska personer, oavsett om du betalat den aktuella skulden eller inte.

Så kan du få lån trots betalningsanmärkning

Även om du har en eller flera betalningsanmärkningar är det långt ifrån en omöjlighet för dig att få ett lån beviljat. Däremot ska vi inte sticka under stolen med att det hos vissa långivare är tvärt nej.

Men som lånemarknaden ser ut idag finns det många seriösa långivare som kan erbjuda dig lån trots betalningsanmärkning. Vissa ställer också krav på att du till exempel inte får ha fler än till exempel sex betalningsanmärkningar och/eller att dessa ska vara äldre än sex månader. Var noga med att läsa långivarens krav innan du ansöker för att undvika att få en kreditupplysning i onödan.

Det som är viktigt att tänka på innan man lånar pengar – oavsett om man har en betalningsanmärkning eller ej – är att inte låna mer än vad man klarar av att betala tillbaka. Detta inklusive alla räntor och löpande avgifter. Om du har en betalningsanmärkning kan detta innebära att du får lite sämre villkor vilket oftast innebär högre ränta. Det eftersom du tyvärr av en del långivare anses vara en större risk än den som inte har någon betalningsanmärkning.

Ju fler andra krav som du uppfyller, desto bättre villkor och enklare att få lånet beviljat. Om du till exempel kan uppvisa en hög inkomst, att betalningsanmärkningen avser en gammal parkeringsbot eller har en fast anställning är detta faktorer som kan ha en positiv inverkan på din låneansökan.

Leave a Comment