Att ansöka om ett lån kan ibland kännas som en djungel, oavsett typ av lån. Detta inte bara då det finns många former av lån och långivare utan det kan dessutom vara svårt med terminologin. Det förekommer nämligen en hel del facktermer och begrepp som kan upplevas otydliga eller svåra att förstå. Det är dessutom viktigt att du förstår vad du ansöker om och de villkor som följer med lånet. Med denna ordlista kan du få en god hjälp på vägen. Den hjälper nämligen dig att få en kort och tydlig förklaring till de vanligaste begreppen som du kan stöta på när du befinner dig på lånemarknaden.

Annuitetslån

Ett sådant lån innebär att du betalar en fast summa varje månad under hela den period som du har lånet (löptid). Räntan ändras vilket gör att du betalar mer ränta i början av låneperioden och mindre i slutet men beloppet du betalar är alltid samma. Motsatsen är rak amortering, se längre i texten för att läsa mer om det.

Amortering

Den del av återbetalningen på lånet som utgör själva avbetalningen. Den andra delen av den totala lånekostnaden är ränta och avgifter.

Amorterings- eller betalningsfri månad

Den månad du inte behöver amortera på lånet. Vissa långivare erbjuder en eller några få betalningsfria månader per år förutsatt att du övrig tid sköter dina betalningar. För dessa månader betalar du dock ränta.

Autogiro

Om du har en återkommande räkning kan du betala den via autogiro varpå betalningen dras automatiskt från ett förbestämt konto. Du behöver dock lämna medgivande till detta.

Avi- eller aviseringsavgift

En avgift som du betalar till långivaren när de aviserar din nästkommande betalning och aktuell skuld. I vissa fall behöver du inte betala denna om du till exempel aviseras och betalar via autogiro. Kan också kallas för faktureringsavgift.

Bankdag

De dagar som de större svenska bankerna har öppet vilket är måndag till fredag. Det avser därmed inte helgdagar.

BankID

BankID är en elektronisk legitimation som möjliggör att du enkelt kan identifiera dig när du ansöker om lån eller signerar ett skuldebrev.

Betalningsanmärkning

En notering hos ett kreditupplysningsföretag som visar att du inte har betalat en skuld i tid eller alls.

Betalningsförmåga

Din förmåga att betala lånet efter att alla utgifter som boendekostnader har betalats.

Budget

En översikt över alla inkomster och utgifter som du har varje månad och sammanställningen av dessa.

Dröjsmålsränta

Den ränta som uppkommer när en faktura har förfallit och inte har betalats. Räntan beräknas löpande tills dess att fakturan har betalats.

Effektiv ränta

En form av ränta som visar dig den totala kostnaden över lånet då den inkluderar alla avgifter.

Förtidslösen

Innebär att du löser ditt lån i förtid. Det medför generellt inga extra kostnader. Kan även kallas för förtidsåterbetalning.

Högkostnadskredit

En kredit som har en hög effektiv ränta (minst 30 procent).

Inkasso (inkassobolag och inkassokrav)

Om du inte har betalat en räkning i tid kan den skickas till ett inkassobolag som i sin tur kräver att du ska betala skulden och du får då ett inkassokrav. Det innebär också att extra kostnader läggs på din nuvarande skuld. Om du inte betalar skulden kan ärendet skickas vidare till Kronofogden för vidare indrivning.

Instantor

Är en kontoinformationstjänst som är godkänd av Finansinspektionen. Den digitala plattformen används ibland av långivare om de är i behov av kontoutdrag från din bank. Du legitimerar dig genom processen med BankID.

Kapitalskuld

Det kvarvarande skuldbeloppet.

Konsumentkreditlagen

Är en viktig lag inom lånebranschen då den gäller vid avtal om kredit till en konsument. Den är tvingande till din förmån. Detta innebär att långivaren inte kan ge dig sämre villkor än vad lagen säger.

Kontokredit

Fungerar som ett kreditkort utan ett kort. Du ansöker endast en gång och får ett kreditutrymme som du sedan kan nyttja som du vill. Du betalar ränta på det utnyttjade beloppet, inte hela beloppet. Det kallas ibland också för ett kreditkonto.

Kreditprövning/bedömning

Ett begrepp som används för att granska din förmåga att betala tillbaka lånet inklusive alla kostnader och din möjlighet att ge en säkerhet för lånet eller krediten.

Kreditupplysning

Långivaren är skyldig att göra en kreditupplysning på dig när du ansöker om ett lån eller en kredit. Den görs för att säkerställa att du kan betala tillbaka hela lånet inklusive alla kostnader. I kreditupplysningen får långivaren bland annat information om du har någon betalningsanmärkning. En kreditupplysning görs av en aktör som UC, Bisnode och Creditsafe. Många kreditupplysningar kan påverka din kreditvärdighet på ett negativt sätt.

Kreditvärdighet

Är ett mått på din förmåga att betala lånet. Det bedöms av ett kreditupplysningsföretag och påverkas av faktorer som din livssituation, inkomst, fasta utgifter, nuvarande krediter och kredithistorik. Man vill eftersträva en så hög kreditvärdighet som möjligt då det dels kan vara enklare att få lån och dels en ökad möjlighet att få bra villkor och låg ränta.

Lån utan UC

Det innebär att du ansöker om ett lån hos en långivare som använder sig av ett annat kreditupplysningsföretag än UC (Upplysningscentralen).

Lånebelopp

Den summa som du vill låna. Ibland är det så att du av olika anledningar inte kan beviljas det ansökta lånebeloppet. Du kan då komma att erbjudas en lägre summa än du har ansökt om.

Låneförmedlare

Är ett företag som jämför lån från flera olika långivare. Fördelen med att använda en sådan tjänst när du ansöker om lån är att endast en kreditupplysning tas istället för flera.

Låneskydd

Är en frivillig försäkring som du kan teckna. Den ger dig ökad ekonomisk trygghet om något oförutsett skulle hända som gör att du inte kan betala ditt lån.

Långivare och låntagare

En långivare är ett företag som lånar ut pengar till privatpersoner eller företag. Kan också kallas för kreditgivare om de ger en kredit. Låntagare/kredittagare är den som lånar pengarna.

Löptid

Avser vilken period du lånar pengarna, till exempel månader eller år, innan lånet ska vara helt återbetalt. Kan också kallas för återbetalningstid.

Månadsränta

Genom att ta den nominella räntan och dela med 12 (antalet månader) får du fram vad räntan på lånet är per månad.

Nominell ränta

Den ränta du betalar för ditt lån. Det är som den effektiva räntan utan alla avgifter. Årsränta är ett annat ord för nominell ränta.

Privatlån

Det är ett lån där du inte behöver lämna någon säkerhet för att kunna låna. Kallas också för konsumtionslån, blancolån eller lån utan säkerhet.

Påminnelseavgift

Om du har glömt att betala en faktura får du en påminnelseavgift som brukar vara 60 kronor.

Rak amortering

Motsatsen till annuitetslån. Det innebär att du betalar samma summa i amortering varje månad men själva beloppet som du ska betala varierar då räntan ändras.

Ränteavdrag

Ett avdrag som gör att du kan dra av 30 procent av dina räntekostnader i deklarationen. Detta görs dock oftast automatiskt men du bör kontrollera detta när det är dags att deklarera.

SEKKI

Information om kreditavtalet som du enligt lag ska få ta del av innan du undertecknar själva avtalet. Det står för Standardiserad Europeisk Konsumentkreditinformation.

Skuldebrev

Ett skriftligt avtal som du signerar där det framgår att du har en skuld och ska betala denna. Det kan också kallas för låneavtal eller lånefordran.

Snabblån

Innebär oftast samma som smslån och syftar på ett ett lån med lite lägre summa och kort återbetalningstid. Oftast ställs inte heller särskilt höga krav på dig som vill låna.

Smslån

Ett lån som man tidigare ansökte om via sms. Även om detta inte görs längre utan sker via internet hänger benämningen kvar och avser ett lån med ett mindre belopp.

UC

Ett kreditupplysningsföretag som ägs av banker. Namnet står för Upplysningscentralen.

Uppläggningsavgift

En avgift som du betalar vid ett tillfälle i början när lånet beviljats och ska betalas ut.

Utbetalningsdag

Den dag som lånet utbetalas.

Ångerrätt

Du har lagstadgad rätt att ångra att du tecknat lånet i 14 dagar. Om du ångrar lånet ska det återbetalas med ränta.