Långivare är ett begrepp som är vanligt förekommande inom finansvärlden. Namnet antyder att det rör sig om en person eller organisation som ger ut lån. Detta stämmer förvisso men det hela är samtidigt lite mer komplicerat än så. Läs vidare för att få reda på mer om vad en långivare egentligen är och vilken uppgift en sådan har i finanssystemet.

Vad är en långivare?

En långivare gör det möjligt för dig som konsument att ansöka om lån. De låter dig låna pengar så att du kan göra inköp eller täcka utgifter trots att du i dagsläget saknar pengar för att göra detta.

Men som du säkert förstår gör inte långivarna detta av generositet. De förväntar sig såklart att få betalt för sin möda. Därför behöver du som låntagare uppfylla vissa villkor för att kunna beviljas ett lån. Några exempel på sådana villkor är kreditvärdighet och skuldkvot. Långivaren behöver nämligen försäkra sig om att du kommer kunna betala tillbaka de lånade pengarna.

Du kan läsa dig till de exakta villkoren i de lånevillkor som gäller för ett specifikt lån. Där framgår bland annat hur ofta du ska amortera på lånet, hur lång tid du har på dig att betala pengarna, hur mycket ränta du ska betala etc. Det är viktigt att du som låntagare läser igenom långivarens alla villkor för att försäkra dig om att du är införstådd med hur ditt lån faktiskt fungerar.

Vilka tjänster tillhandahåller långivare?

Som vi redan har varit inne på arbetar en långivare med att ge låntagare lån. De är dock verksamma inom olika nischer – vissa tillhandahåller en rad olika låneprodukter medan andra fokuserar på ett mindre antal sådana. Vi på Finguru.se samarbetar i första hand med långivare som erbjuder sina kunder snabblån av olika slag.

Du kan se i våra listor vilka långivare vi samarbetar med. Där får du även en bra överblick över de villkor som de olika långivarna erbjuder.