I det följande beskriver vi våra användarvillkor och sekretessprinciper

Våra användarvillkor

Denna hemsida för jämförelse av lån ägs och sköts av finguru.se, med säte i [City, Country] med adress [postal address]. Organisationsnumret är [business tax ID , business certificate number or any similar offcial ID number. Could also be an EU VAT number].

Syftet med hemsidan att informera övergripande om vanliga låneformer – främst olika former av snabblån, samt att göra det lättare att hitta lån, jämföra lån och ansöka om lån. finguru.se erbjuder inga tjänster därutöver såsom utlåning eller ekonomisk rådgivning. Vi varken samlar eller delar med oss av uppgifter kring vad våra besökare visat för intresse för vad gäller lån.

Ansvarsfriskrivning

finguru.se strävar mot att hålla all information på denna webbplats aktuell och relevant. Då både kreditgivares erbjudanden och villkor samt lagar, förordningar och föreskrifter ständigt uppdateras så kan vi dock inte ta ansvar för att innehållet på webbplatsen vid varje ögonblick stämmer med vad som faktiskt gäller. Skulle du som besökare se något som inte stämmer så är vi tacksamma om du meddelar oss, så vi kan rätta till det så snart som möjligt.

Vi delar gärna med oss av information som kan hjälpa poteniella låntagare i deras letandet efter lån och kreditgivare presentation av lånerbjudanden. Däremot kan [Company Name] inte ta ansvar för att lånen i sig och hur väl respektive lån fungerar för respektive kreditgivare och låntagare. Vår roll är främst att göra det enklare för låntagare och långivare finna varandra  vi är inte del i överenskommelser dem emellan. Detta betyder bl.a. att det ligger på varje enskild låntagare att själva sätta sig in i de villkor som gäller för det lån hen vill ansöka om. Likaså för varje kreditgivare att själv utreda sina låntagaress kreditvärdighet etc.

Vid lånetvister ska ingen information på den här webbplatsen användas som underlag för någon parts talan – den som bygger sina beslut på materialet här gör det under eget ansvar och accepterar därmed att användandet av webbplatsens material på inget sätt ska kunna läggas [Company Name] till juridisk eller ekonomisk last. 

Uppmaning om försiktighet vid dålig ekonomi

För den med dålig ekonomi kan det vara frestande att ta ett lån, tom. ett lån med krävande villkor och höga kostnader. finguru.se avråder från att lättvindigt teckna ett lån i en sådan situation, för att undvika att hamna i en ännu sämre sits med exempelvis betalningsanmärkningar och återkrav via Kronofogden. Här är vi måna om att lån ska fungera som en väg till något bättre, även på längre sikt. Därför bör man noga titta på de lånevillkor som gäller för respektive lån man är intresserad av. Man bör också noga räkna på sina egna förutsättningar, inklusive god marginal för oväntade störningar, att betala tillbaka ett sådant lån.

GDPR – hantering av personrelaterade uppgifter

Vi följer till fullo de direktiv som anges i GDPR (EU:s allmänna databeskrivningsförordning), utifrån vad besökaren samtyckt till. finguru.se, [postal address], organisationsnummer [business tax ID or similar] är s.k. datakontrollant för denna sida. Den information som lagras kan vara din IP-adress, ditt namn och din e-postadress. Vi delar inte med oss av uppgifterna till sociala medier. Uppgifterna sparas som längst i två år.

Som del av dina rättigheter genom GDPR kan du begära att få del av och korrigera den information vi har sparad om dig. Du kan även återkalla ditt samtycke till att vi sparar information om dig samt begära att få den informationen raderad. På vår kontaktsida hittar du kanaler du kan nå oss via, med din begäran. Skulle du på något sätt vara missnöjd med hur vi hanterar dina uppgifter så kan du kontakta Datainspektionen. Vi är förstås glada om du först hör med oss, så att vi får en chans att lösa problemet – nöjda besökare är det viktigaste för oss.