Snabblånens historia

Nyheter

Att människor lånar pengar av varandra eller av andra långivare är inget nytt fenomen. Snarare har det alltid funnits i vår civilisation. Däremot har det inte alltid handlat om pengar utan i begynnelsen handlade det om människor som arbetskraft, redskap, spannmål eller djur. Lån som helhet har alltså länge funnits. Däremot låneformen snabblån, som ibland också kan kallas för smslån eller mikrolån, har inte funnits så länge. I denna text får du lära dig om hur snabblånen kom till!

En form av snabblån kom redan på 1800-talet

Många anser att ursprunget till det vi kallar för snabblån härstammar från USA och Kanada. I slutet av 1800-talet blev nämligen så kallade pay day-loans populära i dessa länder. Dessa lån avsåg just ett mindre belopp som skulle betalas tillbaka inom kort. Oftast var det arbetare som behövde lite extra pengar innan lön. När lönen kom några dagar senare betalades lånet tillbaka i sin helhet. Dessa lån skedde inte via de existerande bankerna utan det var andra långivare som erbjöd lånen. Det var inte heller särskilt enkelt att öppna ett bankkonto under den här tiden, och ännu mindre att få kredit av banken. Detta gjorde att denna låneform blev populär. 1959 kom också de så kallade check cashing-loans vilket var mindre lån som kunde erbjudas till människor som till exempel var bankrutta.

1959 var året då de så kallade check cashing-lånen för första gången dök upp i USA. Den amerikanska senaten gav sitt godkännande till att de små, snabba lånen skulle kunna beviljas personer med dålig kreditvärdighet. Detsamma gällde också för personer som var bankrutta eller liknande. Lånet godkändes då fram till nästa lön.

Kom till Sverige 2006

Snabblånen som låneform kom till Sverige i början på 2000-talet. Man har ansett att snabblån är främst ett nordiskt fenomen och är väl förekommande i länder som Sverige och Finland. Jämfört med dessa länder har Danmark och Norge en mer begränsad marknad för snabblån.

Framförallt i början när dessa lån kom till vårt land kallades de för smslån. Detta på grund av att man skickade sin ansökan via just sms. I början handlade det också om en ganska låg summa som man kunde ansöka om. Summan skulle också betalas tillbaka inom en kort period. Denna låneform växte allt mer med tiden. Detta gjorde att beloppen också blev högre och återbetalningstiden längre. Att kalla det för smslån än idag är därför inget konstigt även om det hos stort sett alla långivare idag ansöker via nätet. Detta är smidigt eftersom låntagaren får tydlig information om ränta och andra villkor.

År 2014 skedde en reglering av snabblånen. Detta skedde genom Lagen om viss verksamhet med konsumentkrediter. Regleringen innebar bland annat att långivaren ska kontrollera låntagaren så att inte lånet går till olagliga aktiviteter såsom pengatvätt. Många långivare har även gått med i den frivilliga branschorganisationen SKEF. Nuförtiden får man ändå säga att marknaden domineras av seriösa långivare med tydliga villkor, goda rutiner och bra säkerhet för sina låntagare.