Skillnaderna mellan kreditprövning och kreditupplysning

Nyheter

När du ansöker om ett snabblån eller något annat slags lån görs en kreditprövning och en kreditupplysning. Men hur skiljer sig prövningen och upplysningen egentligen åt? Och varför görs dessa överhuvudtaget? Detta är vanliga frågor som många konsumenter ställer sig.

Till att börja med bör vi klargöra att långivaren är tvungen att genomföra en så kallad kreditprövning. Det finns två skäl till detta: långivaren behöver dels försäkra sig om att du har möjlighet att betala tillbaka lånet. Det andra skälet till att långivaren gör en prövning av din kreditvärdighet är att företaget vill skydda sig från kreditförluster.

Fortsätt läsa för att få all information du kan tänkas behöva om kreditprövningar och kreditupplysningar!

Kreditupplysning

För att sammanfatta det hela är en kreditupplysning en upplysning som långivare och banker gör. Detta görs för att de ska kunna få en bild av hur din ekonomiska historik ser ut. Kreditupplysningen ger långivaren eller banken den information som krävs för att kunna överblicka historiken. En sådan upplysning innefattar bland annat information om dina befintliga och tidigare skulder samt vilka lån det rör sig om. Med hjälp av denna information kan de enklare avgöra hur pass riskfyllt det vore att låna ut pengar till dig.

Vissa av de uppgifter som används i samband med en typisk kreditprövning samlas in när du gör din ansökan. Den baseras därmed delvis på de uppgifter som du själv har fyllt i och lämnat till långivaren. Men i samband med kreditupplysningen görs en kontroll för att säkerställa att de uppgifter som du har lämnat är sanningsenliga och korrekta.

Kreditprövning

När du ansöker om ett snabblån är det högst troligt att långivaren gör en kreditprövning. Det innebär att de gör en bedömning av din kreditvärdighet. Detta genom att granska en eller flera rapporter från kreditupplysningsföretag och liknande. Denna information utgör en grund för långivaren att utgå från när din kreditvärdighet ska bedömas. Långivaren får en indikator av din betalningsförmåga och hur mycket utrymme du har i din ekonomi för att kunna betala av ett nytt lån.

Det finns inget exakt förfarande som långivare behöver följa i samband med en kreditprövning. På det stora hela ska dock en sådan prövning göras utifrån din övergripande ekonomiska situation. Det är alltså din privatekonomi som ska ligga till grund för kreditprövningen. Och som vi redan har varit inne på görs prövningen utifrån den information som långivaren har samlat in om din ekonomi. Hela syftet med prövningen är att säkerställa att du har ett tillräckligt stort betalningsutrymme för att kunna betala tillbaka det lån som du har ansökt om.

Kreditförlust

Vi har tidigare i detta inlägg berört begreppet kreditförlust. Därför kan det vara värdefullt att även reda ut detta begrepp.

En kreditförlust är helt enkelt en förlust som en bank eller ett kreditinstitut gör. Sådana förluster uppstår när låntagare inte klarar av att amortera på sina lån eller betala räntor. Kreditförluster är med andra ord negativt för långivare då de innebär att låntagarna har svårigheter att betala för de lån som de har beviljats av långivaren.