Ökning av konsumtionslån under coronapandemin

Nyheter

I februari i år kom Statistiska Centralbyrån (SCB) med information om att den svenska konsumtionen minskade under 2020 när pandemin härjade som värst. Däremot fortsatte konsumtionslånen att öka under samma år. Mer om detta kommer vi att gå in på nedan.

Konsumtionslån har ökat under de senaste fem åren

I nyhetsartikeln från SCB framkommer det att konsumtionslånen i Sverige har haft en rejäl ökning under de senaste fem åren. Ökningen har varit från omkring 181 miljarder till 260 miljarder kronor under denna femårsperiod. De svenska hushållens konsumtionslån var i december 2020 alltså rejäla 260 miljarder kronor. I samma månad, december 2020, var tillväxttakten 3,9 procent jämfört med december 2019. Under den andra halvan av 2020 avtog tillväxttakten dock något.

Stora lån ökar i Sverige

I SCB:s statistik för konsumtionslån ingår konto- och kortkrediter, handpenningslån och privatlån. Snabblån och smslån ingår alltså inte i den statistik som vi lyft i ovanstående stycke. Enligt SCB samlar de nämligen inte in statistik över ändamålet med lånen utan endast utifrån om lånet har någon säkerhet eller ej.

De konsumtionslån som nyheten handlar om är lån utan säkerhet. Ett lån utan säkerhet betyder att du inte behöver lämna någon form av säkerhet när du ska låna pengar. En säkerhet som annars kan lämnas, och ibland krävs, kan till exempel vara en fastighet eller genom att ha en borgenär som då är betalningsskyldig om du inte kan fullfölja ditt åtagande.

Enligt en rapport från Finansinspektionen ökar så kallade större lån i Sverige. Det avser lån över 250 000 kronor. Något som har en ännu större ökning är dock mindre konto- och kortkrediter samt fakturaköp. Under de senaste tio åren har dessa former av lån ökat från cirka fyra miljarder kronor till över 50 miljarder kronor!

Bostadslån fortfarande störst

De största lånen hos de svenska hushållen är fortfarande bostadslånen. Av all utlåning som sker till hushållen står nämligen bostadslån för hela 82 procent! Summan av alla dessa lån uppgick i december 2020 till hisnande 3 672 miljarder kronor vilket är en ökning med 24 miljarder från månaden innan (november 2020).

Konsumtionen under pandemin

När pandemin slog till med full fart under 2020 fick det givetvis en inverkan på både den svenska och globala ekonomin. Pandemin gav följder som varsel, permitteringar och konkurser vilket påverkade många av oss, både privat och företag. Detta har gjort att många höll hårt i pengarna under föregående år. Konsumtionen hos de svenska hushållen minskade därmed med över 11 procent i april 2020 men ökade sedan något.

I oktober 2020 var minskningen drygt fyra procent. Det var främst hotell- och restaurangtjänster som minskade mest om man tittar på hela 2020 men också klädhandeln har varit hårt utsatt och minskade rejält. Det som de svenska hushållen lånade till mest under 2020 var till fordonsköp och renovering.

Att det blivit populärt att vara hemma och renovera är något som vi har hört mycket om hittills. Fordonsinköp kan också vara ett sätt att kunna åka runt i Sverige och besöka nya platser när det inte varit möjligt att resa utomlands.