Så ökar du din kreditvärdighet

Nyheter

Långivare vill gärna ha låntagare som har hög kreditvärdighet. Men vad är egentligen kreditvärdighet och vad har det för betydelse när du ska låna pengar? Detta kommer vi gå igenom i nedanstående text.

Vad är kreditvärdighet?

Först behöver vi reda ut vad kreditvärdighet egentligen är. Det är ett slags omdöme som visar vilken förmåga du har som låntagare att betala dina skulder. Detta omdöme används för att göra en bedömning i sannolikheten huruvida en låntagare inte kan betala för sitt lån. Om du har en hög kreditvärdighet innebär det att du generellt har en god ekonomi och  betalar dina fakturor i tid. Om du däremot har en låg kreditvärdighet har du antagligen en sämre ekonomi och kanske betalningsanmärkningar eller skulder hos Kronofogden.

Hur påverkar kreditvärdigheten dina möjligheter till lån?

Långivaren tar hänsyn till kreditvärdigheten när de sätter räntan. Om du har en hög kreditvärdighet kan du alltså få bättre villkor i form av ökad flexibilitet och lägre ränta. Om du har en låg kreditvärdighet kan det innebära att du får högre ränta. I värsta fall kan det vara så att du inte ens blir beviljad ett lån överhuvudtaget.

Hur görs bedömningen av kreditvärdigheten?

För att långivaren gör bedömningen om du har en hög kreditvärdighet eller ej, vägs olika faktorer in. Vid bedömningen tas data från exempelvis Kronofogden, Bolagsverket, Skatteverket och kreditkortsföretag in i den sammanlagda bedömningen. Ett steg i bedömningen är den data som fås genom en kreditupplysning om din privatekonomi.

Vid en bedömning av din kreditvärdighet finns det flera olika faktorer som långivaren tittar på:

  • Hur din boendesituation ser ut. Om du äger ditt boende, finns en säkerhet (bostadsrätt eller villa) och du har bott där länge (för att påvisa ekonomisk stabilitet) har en positiv inverkan på din kreditvärdighet.
  • Vilken anställningsform du har. En fast anställning som pågått i minst sex månader har en stor inverkan på en hög kreditvärdighet. Andra anställningsformer kan bedömas olika mellan långivarna.
  • Din civilstatus. Om du är gift eller har en sambo inkluderas två inkomster vilket har en positiv påverkan. Även en gemensam ekonomi är positivt i långivarens ögon.
  • Om och i så fall hur många barn du har. Eftersom barn innebär utgifter tittar långivaren på hur många du har (om några) och beräknar sedan ett schablonbelopp per barn. Tillsammans med hushållets sammanlagda utgifter och inkomster kan därmed denna faktor påverka din kreditvärdighet.
  • Dina inkomster. Här tittar långivaren på dina inkomstuppgifter och hur mycket du har deklarerat under den senaste treårsperioden. Även dina nuvarande inkomster räknas in här.
  • Dina utgifter. Långivaren tittar på dina utgifter per månad för att se så att du har utrymme för att återbetala lånet inklusive ränta och amortering. I utgifterna inryms bland annat boendekostnaderna som oftast står för den större utgiftsposten. Långivaren kan använda schablonbelopp för att göra en bedömning av dina utgifter.

Tips på hur du kan förbättra din kreditvärdighet

Det finns flera saker som du kan göra för att förbättra din kreditvärdighet. Banker och kreditinstitut tycker om kunder som till exempel har en fast anställning och äger sitt eget boende. Men det är inte alla som har det. En sak som du däremot enkelt kan göra är att hålla nere, eller minska, antalet kreditförfrågningar (kreditupplysningar). En annan sak är att du helt enkelt betalar dina fakturor i tid.

Andra konkreta tips som ökar din kreditvärdighet och därmed ökar dina möjligheter att få lån är till exempel att säga upp de krediter som du inte använder. Om du har många mindre lån och krediter kan du till exempel ta ett samlingslån. I långivarens ögon ser det mycket bättre ut om du har ett lån istället för flera. Ett annat bra tips är att du kan ha en medsökande på lånet som dock i sig bör vara kreditvärdig.