Låna pengar för att betala mindre skulder

Nyheter

Det blir allt vanligare bland svenska konsumenter att man använder lånade pengar för att betala av andra lån och krediter. Och faktum är att det finns goda skäl att göra detta. Men det finns vissa saker som du bör tänka på om du bestämmer dig för att göra på detta vis. Här förklarar vi hur du bör resonera kring att betala mindre skulder med hjälp av lån.

Så kan du betala skulder med lånade pengar

Till att börja med bör vi klargöra varför du bör låna pengar för att betala av dina skulder. Faktum är att det finns goda skäl att göra detta, bland annat har det följande fördelar:

  • Du får färre skulder att betala varje månad.
  • Det finns ofta mycket pengar att spara på att konsolidera gamla lån och krediter.
  • Du kommer känna att bördan på dina axlar lättar för varje skuld du betalar.

Allra bäst är förstås om du har utrymme i din månatliga budget för att betala av lite extra på dina befintliga lån och krediter. Men det kan även löna sig att ta ett nytt lån med lägre ränta som gör det möjligt att betala av dyrare skulder.

Därför bör du betala av dina mindre skulder först

Det kan verka lite motsägelsefullt att betala av de mindre skulderna först. Men faktum är att det kan kännas väldigt bra att göra detta. För i takt med att du får färre och färre lån att betala varje månad kommer du få en allt starkare känsla av att du gör framsteg. Du kommer kunna se ljuset i tunneln och när du kommer ut på andra sidan är du skuldfri. Dessutom frigör du lite utrymme i din månatliga budget för varje lån eller kredit som du betalar av.

Det finns dock en nackdel med detta tillvägagångssätt: du riskerar att sitta kvar ett tag med lån som har lite högre ränta. Vad detta innebär är att du kanske betalar lite mer i ränta över tid än vad som vore fallet om du hade betat av de dyraste krediterna och lånen först.

Fördelarna med att betala av dyrare lån och krediter först

För många konsumenter kan det vara värt att börja med att betala de dyrare krediterna och lånen först. Detta då du på detta vis frigör mer pengar varje månad än om du hade börjat med de mindre skulderna. Om detta är ett gångbart alternativ för dig kan du i det långa loppet spara en hel del pengar i form av minskade räntekostnader. Dessutom frigör du mycket pengar som du kan använda till att betala av andra skulder.

Men detta kan dock vara svårt att göra om det är så att dina dyrare skulder också är de största. Då kan det nämligen ta mer än ett år att betala av den första skulden. Därför kan det kännas som att du inte gör några framsteg i din strävan att bli skuldfri. Då kan det finnas anledning att istället börja med de mindre skulderna så du känner att du får lite momentum.