Dessa är kraven för att få SMS-lån eller snabblån

Nyheter

Det finns vissa minimikrav som du behöver uppfylla för att kunna få ett snabblån eller SMS-lån. Här går vi igenom vilka dessa är:

1. Du måste vara minst 18 år

För att kunna ansöka om ett lån behöver du vara åtminstone 18 år gammal. Du behöver alltså vara myndig för att kunna ansvara för din ekonomi på denna nivå. Många långivare ställer dock än högre krav än så på din ålder – du behöver ofta vara 20 år eller äldre för att få låna pengar. Detta är den första förutsättningen för att du ska kunna beviljas ett snabblån.

2. Du får inte stå under förvaltarskap

Om du vill kunna låna pengar är det också viktigt att du inte står under förvaltarskap. Detta är en status som innebär att du inte anses kunna företräda dig själv. Vanliga orsaker till detta är att du lider av en allvarlig psykisk störning eller inte är kapabel att företräda dig på grund av en sjukdom. Som en följd av detta har du en förvaltare som företräder dig i juridiska frågor inklusive ekonomiska sådana. Om så är fallet kan du alltså inte ta ett lån utan förvaltarens medgivande.

3. Du ska inte genomgå en skuldsanering

Du som för närvarande genomgår en skuldsanering har inte möjlighet att ta nya lån. Anledningen till detta är att du i sådana fall redan har en hög skuldsättningsgrad. Långivare gör då bedömningen att du inom den närmsta framtiden inte har någon realistisk möjlighet att betala dina skulder. För att du ska kunna få dina skulder sanerade behöver du under fem års tid leva på existensminimum. Först därefter har du möjlighet att ta SMS-lån eller andra lån igen.

4. Du får inte ha en aktiv skuld hos Kronofogden

Fler av de långivare som vi samarbetar med ser mellan fingrarna om du har ett mindre antal betalningsanmärkningar. Det är dock inte alla långivare som beviljar nya lån till låntagare som har en betalningsanmärkning eller flera sådana. Så det krävs en individuell bedömning av din framtida betalningsförmåga för att du ska få ett grönt ljus på din ansökan. Om du däremot har en aktiv skuld hos Kronofogden kommer dock ingen långivare att bevilja din låneansökan. Du måste då betala av denna skuld innan du har möjligheten att ta nya lån.

5. Du ska vara folkbokförd i Sverige och ha ett svenskt personnummer

De allra flesta långivare kräver att du är folkbokförd i Sverige. Du måste även ha ett svenskt personnummer. Detta är en säkerhetsåtgärd för att långivaren vid behov ska kunna driva in skulden med hjälp av inkassoföretag och Kronofogden.

6. Du ska kunna betala tillbaka lånet

Avslutningsvis behöver du även ha en god återbetalningsförmåga. Du behöver alltså kunna betala tillbaka det lån som du nu ansöker om. Långivaren som lånar ut pengarna till dig behöver kunna försäkra sig om att du faktiskt klarar av att amortera lånet planenligt.

Vad som anses vara en god återbetalningsförmåga kan dock variera mellan olika långivare. Till exempel kan det ibland vara lite lägre krav för så kallade lån utan UC än för vissa andra sorters lån. Anledningen till att kraven på återbetalningsförmåga i detta fall kan vara lägre är att långivaren är villig att ta en större risk genom att låna ut pengar till dig. Traditionella banker och andra kreditinstitut kan dock vara mer konservativa och mindre riskbenägna än mer moderna långivare. Som en effekt av detta blir också kostnaden för denna typ av lån ltie högre.