Därför bör du kontrollera långivaren hos Finansinspektionen

Nyheter

På olika långivares hemsidor kan du ofta läsa att de har tillstånd och står under Finansinspektionens (FI) tillsyn. Det låter bra men vad betyder det egentligen? Och vad ska du som konsument och låntagare tänka på när du ska låna pengar? I denna text kommer vi att beröra detta närmare.

Vilka är Finansinspektionen och vad sysslar de med?

Finansinspektionen är en statlig myndighet i Sverige. De ansvarar för olika regler som rör finansiella marknader. De utfärdar även tillstånd till de företag som har sin verksamhet på finansiella marknader. Verksamheten står därför också under Finansinspektionens tillsyn, vilket gör att långivaren måste efterfölja de regler som FI satt upp. Dessa kan till exempel vara krav på kapital och att ledningen kontrolleras och godkänns. FI gör kontroller av företagen årligen för att se att de följer de uppsatta reglerna och kraven. Om företaget missköter sig kan de också förlora sitt tillstånd.

Så kallade inlåningsföretag och finansiella institut behöver inget tillstånd för att driva sin verksamhet. De behöver dock registreras hos FI. I samband med registreringen görs kontroller av ledning och ägare. Företaget behöver också uppfylla vissa krav. Även för dessa företag gör FI årliga kontroller så att företaget uppfyller kraven.

De företag som erbjuder kreditgivning till konsumenter är skyldiga att ha ett tillstånd från FI, oavsett vilken typ av lån och vilken summa de erbjuder. Detta ökar tryggheten för dig som kund.

Vad bör du som låntagare tänka på?

Som låntagare har du nu fått ett hum om varför det är viktigt att du väljer en långivare med omsorg. Detta för att du ska vara trygg i valet av långivare och att det är en seriös långivare som du väljer. Genom att kontrollera långivaren hos Finansinspektionen genom två nedanstående sätt, kan du öka tryggheten över att du faktiskt väljer en seriös aktör.

Finansinspektionens varningslista

FI har också på sin hemsida en varningslista. Detta innebär att det på listan finns företag som antingen FI eller tillsynsmyndigheter i andra länder varnar konsumenterna för. Det kan handla om ett företag som verkar på finansmarknaden utan att ha de nödvändiga tillstånd som krävs eller utan att vara registrerade hos FI eller annan tillsynsmyndighet. Det kan också vara så att ett företag hamnar på listan om de utnyttjas till bedrägerier. På denna lista kan du som privatperson söka efter företag som du vill kontrollera om de finns med på listan eller ej.

Finansinspektionens företagsregister

I detta register finns både företag och personer som har tillstånd från FI att erbjuda olika finansiella tjänster. Företagsregistret innehåller också vissa finansiella institut och inlåningsföretag förutsatt att de är registrerade hos FI. Dessa står dock inte under deras tillsyn som vi nämnt ovan.

Registret uppdateras också löpande. Det är därför en god idé att själv kontrollera det företag som du har tänkt att ansöka om lån hos. Tänk på att långivaren ofta har ett varumärke som de skyltar med och att det är företaget bakom som du måste kontrollera. Företagsnamnet kan du oftast hitta under “om oss” eller liknande flik på långivarens hemsida.