Viktiga lagar och regler att känna till när du ska låna pengar

Nyheter

När du ska låna pengar från en långivare, oavsett låneform, är det viktigt att känna till vilka lagar och regler som omgärdar denna process.

Tillstånd och tillsyn från Finansinspektionen

För att få bedriva låneverksamhet ska långivarna (konsumentkreditinstitut) ha tillstånd från Finansinspektionen. Det är också denna myndighet som utövar tillsyn för långivarna. För att känna en trygghet över att du har en seriös långivare bör du kontrollera att denne har ett sådant tillstånd. Det bör framgå på långivarens hemsida eller i något dokument.

Du kan också själv kontrollera det i Finansinspektionens tjänst Företagsregistret. Du bör dock ha i åtanke att det ofta är ett varumärke som är långivaren som i sin tur ägs av ett företag. Till exempel kan långivare A och B ha samma ägare och det är också ägarens namn du behöver söka på. Vilket företag som äger varumärket och företagets organisationsnummer ska tydligt framgå på långivarens hemsida.

Kreditprövning och kreditupplysning

En långivare är skyldig att göra en kreditprövning enligt Konsumentkreditlagen. Denna prövning, som ibland kallas för kreditbedömning, handlar om att långivaren undersöker och gör en bedömning huruvida du har råd att betala räntor och amorteringar på lånet. Syftet är dels att motverka att privatpersoner överskuldsätter sig och dels att skydda långivaren mot förluster.

För att bedöma din återbetalningsförmåga baseras kreditprövningen på dina uppgifter om dina ekonomiska förhållanden, en kreditupplysning som kontrollerar dina lämnade uppgifter samt ibland en kalkyl för att se att din återbetalningsförmåga är tillräckligt stor. En kreditprövning görs oavsett vilket lån du ansöker om.

Konsumentkreditlagen

Som vi redan nämnt är Konsumentkreditlagen en lag som rör lån och krediter. Lagen gäller alla de krediter som ett företag erbjuder dig som konsument, till exempel ett lån eller avbetalning. Det är Konsumentkreditlagen som bestämmer vad som gäller och den är också tvingande till din (konsumentens) förmån. I lagen kan du till exempel läsa om ångerrätt som vi går in på nedan, kreditprövning, högkostnadskrediter och god kreditgivningssed.

Bindningstid och ångerrätt

Ett lån är inte bindande förrän du har signerat låneavtalet, vilket dock kan ske i olika steg hos olika långivare. Du har även som kund ångerrätt på ditt lån. Detta gäller oftast i två veckor efter att lånet beviljades. När det kommer till snabbare lån såsom sms- eller snabblån och där pengarna oftas betalas ut väldigt snart efter beviljande. Detta kan det vara lite mer problematiskt.

Du har givetvis ångerrätt, men du får tillgång till pengarna så snart utan att hinna ångra innan utbetalningen sker. Därför behöver du oftast betala ränta för den tid du faktiskt haft pengarna. Detta innebär att du kan få betala en extra avgift även om du betalar tillbaka pengarna omgående.

Var noga med att läsa igenom villkoren som ska finnas till exempel på hemsidan för att undvika missförstånd eller svårigheter framöver. Att även fundera ett extra varv över om du verkligen behöver låna pengar alls, och i så fall inte mer än vad du behöver, är en bra idé innan du verkligen ansöker om lånet och signerar avtalet.