Vad är konsumentkreditlagen och vad innefattar den?

Nyheter

Konsumentkreditlagen är den lag som reglerar kreditavtal mellan företag som lånar ut pengar och dig som konsument. Denna lag är obligatorisk för långivare att följa och är utformad för att skydda dig som låntagare. Till exempel gör lagen det olagligt för långivare att erbjuda sämre villkor än vad som är möjligt inom ramen för konsumentkreditlagen.

Konsumentkreditlagen gäller för krediter såsom snabblån och delbetalningar vid exempelvis shopping på nätet. I denna artikel kommer vi dock inte att fokusera på avbetalningsplaner för kläder och dylikt. Vårt fokus kommer istället ligga på de lån som faller i kategorin högkostnadskrediter.

Konsumentkreditlagen i korthet

I sin ursprungliga form infördes konsumentkreditlagen redan 2010. Under de efterföljande åren har den dock kommit att revideras. En av de mer omfattande förändringarna av lagen trädde i kraft i september 2018. Vi syftar då på kostnadstaket och räntetaket.

Räntetaket medför en begränsning som gör att en högkostnadskredit inte får överskrida en årsränta på 39,5 %. Räntan kan dock vara så låg som 29,5 % men att lånet fortfarande klassificeras som en högkostnadskredit. Det rådande ränteläget begränsar hur hög räntan tillåts vara.

Kostnadstaket gör att du som låntagare inte kan avkrävas betala mer än själva lånebeloppet i kostnader för lånet. Om du till exempel lånar 20 000 kronor får alltså inte långivaren debitera dig mer än 20 000 kronor i kostnader för lånet under löptiden. Detta kostnadstak innefattar såväl den sammanlagda räntan som övriga avgifter för lånet.

Dessutom har kraven skärpts när det kommer till kreditprövningar. Numera behöver en långivare alltid göra en kreditprövning även om beloppet är litet och återbetalningstiden är kort. Undantaget från detta är så kallade kreditköp, d.v.s. köp där du använder ditt kreditkort alternativt en kontokredit och sedermera betalar tillbaka hela summan vid ett tillfälle.

Kreditlagen gäller då du:

  • Tecknar ett kreditavtal med en kreditgivare.
  • Köper tjänster eller varor på kredit med en avbetalningsplan.

Kreditlagen gäller dock inte då du:

  • Lånar pengar vid en pantbank.
  • Tar ett studielån.
  • Gör ett köp mot en faktura som ska betalas till fullo på en gång.
  • Tar ett bolån där din bostad lämnas som säkerhet.

Vad menar man med god kreditgivningssed?

Enligt 6 § konsumentkreditlagen (2010:1846) ska långivare och kreditgivare iaktta god kreditgivningssed i förhållande till dig som konsument. Det betyder att de ska agera på ett omsorgsfullt sätt när de gör sin bedömning av din kreditvärdighet.

Enligt konsumentkreditlagen behöver nämligen långivare alltid göra en kreditprövning av dig som vill låna pengar. Detta ska göras innan kreditavtalet kan tecknas.

Som konsument ska det också vara enkelt för dig att förstå vad kreditavtalet innebär samt vilka kostnader som är förenade med detta. Även i sin marknadsföring ska en långivare tydligt kommunicera lånets effektiva ränta. I slutändan är nämligen alla parter förlorare om du som låntagare inte har möjlighet att betala tillbaka ditt lån.

Sammanfattningsvis är alltså konsumentkreditlagen till för att skydda dig som konsument. Vi ska därför vara glada att vi i Sverige har denna formidabla lagstiftning!