Att låna till en kontantinsats

Nyheter

I slutet av juni månad 2021 kom resultatet på en undersökning från Novus som gjorts på uppdrag av Stockholms Handelskammare. Undersökningen omfattade 1028 personer. Det framkom att ungefär var femte person (19 procent) i Sverige har tagit ett så kallat blancolån. I åldersgruppen 30-49 år var det upp till tre av tio personer i undersökningen som ansökt om ett blancolån.

Vad är ett blancolån?

Blancolån kan också ibland kallas för privatlån. Det är ett lån som inte är bundet till ett fast objekt som till exempel bil- eller båtlån. Man väljer helt enkelt själv vad pengarna från lånet ska gå till. Många använder lånet till saker som renoveringar i eller omkring bostaden, resor, inköp av möbler eller för att lösa andra dyrare avbetalningar och krediter.

Oavsett vad man kallar denna låneform för avser det ett lån utan säkerhet. Det innebär att när du vill låna en summa pengar från en bank eller annan långivare behöver du inte lämna någon säkerhet för lånet. I vissa fall lämnar du nämligen en säkerhet när du lånar pengar. Det kan till exempel vara ett hus eller en bil. Eftersom du inte lämnar någon säkerhet är räntan oftast högre än vid till exempel bolån där du pantsätter din bostad.

Ett blancolån brukar generellt vara upp till 500-600 000 kronor men kan givetvis variera. Återbetalningstiden varierar mellan olika långivare men kan vara så lång som upp till 20 år. Vilken månadskostnad du får på blancolånet beror på lånesumman och återbetalningstiden.

Blancolån för kontantinsats

Enligt undersökningen från Novus har 12 procent av de tillfrågade använt blancolånet till kontantinsatsen vid bostadsköp. Stockholms Handelskammare uppger att detta är en problematisk situation. De menar att hårda kreditrestriktioner vid just bostadsköp leder till att man istället behöver ta ett blancolån för att kunna betala kontantinsatsen. De beskriver vidare att blancolån är en riskfylld låneform som normalt inte används för att bekosta kontantinsatsen vid bostadsköp.

Kontantinsats vid bostadsköp

När man ska köpa en ny bostad och behöver låna pengar, ska man också betala en kontantinsats. En kontantinsats är en säkerhet för banken att de inte förlorar pengar om värdet på bostaden skulle sjunka. Det brukar vara 15 procent av köpesumman. Detta eftersom maximalt 85 procent av bostadens pris kan belånas med ett bolån. Hur du finansierar kontantinsatsen är upp till dig. Det kan till exempel handla om sparade pengar eller ett annat lån. Och som vi beskrivit ovanstående är alltså blancolån en relativt vanlig lösning på hur man finansierar kontantinsatsen vid ett bostadsköp.

Huruvida detta är rätt eller fel beror på dig och dina ekonomiska förutsättningar. Som vanligt när man ska låna pengar är det viktigt att tänka efter före. Du ska ha råd med att betala lånet inklusive alla kostnader även om något oförutsett sker i ditt liv. Är du ansvarsfull och planerar din ekonomi bör inte ett blancolån för en kontantinsats var något större bekymmer.